Հայտարարութոյուններ և նորություններ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Հացավանի միջնակարգ դպրոցը հայտարարում է աշակերտների՝  2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելություն: Փաստաթղթերն ընդունվելու  են ամեն օր՝ սկսած օգոստոսի 15-ից աշխատանքային ժամերին, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 

2018-2019 ուսումնական տարում ՀՀ Սյունիքի մարզի Հացավանի միջնակարգ դպրոցում առկա են հետևյալ թափուր աշխատատեղերը՝

1 ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ- մրցույթային կարգով

2. մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցիչ- ժամանակավոր փոխարինող

 

ՀՀ Սյունիքի մարզի հացավանի միջնակարգ դպրոցին տրված կրթական գործունեություն իրականացնելու լիցենզիան, ֆայլը կցված էlicenzia